Smart City

Představte si síť osvětlení, která se dokáže přizpůsobit skutečným potřebám osvětlovaného prostoru. Uvažte, jak by systém hlášení v reálném čase mohl zvýšit účinnost vaší sítě. Zamyslete se nad tím, co byste mohli dokázat se sítí, která interaguje se zařízeními IoT. Představte si přesná analytická data, která vám pomohou se správně rozhodovat. Owlet je ideálním nástrojem, který vám pomůže realizovat vizi Smart City.

Katalog Smart City (pdf)

Ať již řídíte město, dopravní infrastrukturu, soukromý prostor nebo průmyslový areál, nejvyšší prioritou je optimalizace pracovních toků a rozpočet. Nicméně bezpečnost a pohodu lidí nelze snižovat na úkor úspor. Řídicí řešení Owlet společnosti Schréder nabízí skutečné provozní výhody pro manažery a zároveň vytváří poutavé zážitky pro uživatele.

NABÍZÍME 3 ÚROVNĚ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ, OD ZÁKLÁDNÍHO AŽ PO POKROČILÁ SAMOSTATNÁ ŘEŠENÍ

 

SAMOSTATNÁ JEDNOTKA

Doporučeno pro základní chytré osvětlení

Každá lampa je vybavena řídicí jednotkou a může být řízena samostatně. Tento druh řídicího systému je ideální pro málo frekventovaná místa v noci jako například pěší zóny, parky, parkoviště a skladiště. Samostatná řešení Owlet obsahují:

  • inteligentní ovladače s prvky jako například astronomické hodiny pro trvalé přizpůsobování stmívacího profilu, konstantní světelný výkon pro eliminaci přesvětlení a naprogramované stmívání s několikastupňovými programy;
  • integrované fotobuňky na zapínání a vypínání lampy podle intenzity přirozeného světla;
  • čidla pohybu a rychlosti umožňující interaktivní stmívání.

 

AUTONOMNÍ SÍŤ

Doporučeno pro prostory s nelineární aktivitou

Systém autonomního stmívání sítě (Autonomous Network Dimming) umožňuje společnou komunikaci lamp v uzavřené bezdrátové síti s cílem zajistit dynamický stmívací profil. Stmívací profil lze snadno změnit tak, že připojíme bezdrátově laptop k jedné lampě bez nutnosti používat jakékoli nářadí. Tento systém může být ještě zdokonalen pohybovými a rychlostními čidly. Při detekci pohybu nahradí scénář detekce stmívací scénář, aby byla zajištěna bezpečnost a komfort uživatelů. Čidla mohou být centralizovaná nebo decentralizovaná. Každá lampa je vybavena řídicí jednotkou a může být řízena nezávisle. Autonomní síť je vhodná pro ulice, silnice, náměstí, parky, sportoviště apod.

 

SÍŤ SE SCHOPNOSTÍ VZÁ JEMNÉ SPOLUPRÁCE

Doporučeno pro celkové venkovní osvětlení

Schréder Owlet IoT je systém dálkového ovládání pro monitorování, měření a řízení sítě osvětlení. Jedná se o unikátní kombinaci nejmodernější technologie a jednoduchého webového rozhraní na ovládání jednotlivých lamp kdykoli a z jakéhokoli místa na světě. Díky obousměrné komunikaci je možné monitorovat provozní stav, spotřebu energie a případné poruchy. Systém Owlet IoT založený na otevřených standardech může interagovat s většími platformami chytrého města za účelem výměny dat nebo spolupracovat se sousedními systémy, abyste získali důležitá data za účelem:

    • přehodnocení služeb,
    • vytváření nových příležitostí,
    • obohacení zážitků občanů.

Krátce řečeno, můžete vytvářet hodnotné služby pro uživatele vašich prostor a zároveň využívat silné provozní výhody!


Owlet IoT

skutečný systém řízení města

Vše v jednom

Integrované funkce

Ovladač LUCO P7 CM obsahuje nejpokročilejší funkce pro optimalizované řízení prostředků. Rovněž obsahuje integrovanou fotobuňku a pracuje s astronomickými hodinami pro sezónní přizpůsobení stmívacího profilu.

 

Snadné zavádění

Rychlá instalace

Díky bezdrátové komunikaci není potřeba žádná kabeláž. Síť nemá žádná fyzická omezení.

Nestárnoucí koncepce a nastavitelnost

Od jedné řídicí jednotky až po neomezenou síť – váš systém osvětlení můžete kdykoli rozšířit.

Plug+Play

Díky geolokaci v reálném čase a automatické detekci funkcí lampy je uvádění do provozu snadné a jednoduché.

 

Jednoduchost pro uživatele

Automatická lokalizace

Jakmile je na lampě nainstalován ovladač, lampa se automaticky objeví na webové mapě se svými souřadnicemi GPS.

Individuálně přizpůsobené ovládání

Jednoduché ovládání umožňuje každému uživateli organizovat a přizpůsobovat si obrazovky, statistiku a hlášení. Každý uživatel může získat relevantní poznatky v reálném čase.

Systém oznamování

Oznámení v reálném čase lze naprogramovat předem za účelem monitorování nejdůležitějších prvků systému osvětlení.

 

Bezpečné

Redundantní kounikace

Systém Owlet IoT využívá komunikaci lokální bezdrátové sítě mezi lampami pro okamžité reakce přímo na místě v kombinaci se systémem dálkového ovládání s využitím cloudu s cílem zajistit hladký přenos dat do a z centrálního řídicího systému.

Šifrovaná data

Systém používá šifrovanou IPv6 komunikaci k ochraně přenosu dat oběma směry. Prostředníctvím zabezpečené APN Owlet IoT zajišťuje vysokou míru ochrany.

Záložní scénář

Ve výjimečných případech poruchy komunikace převezmou zapínání a vypínání světel vestavěné astronomické hodiny a fotobuňka, čímž se zabrání úplnému vypnutí světel v noci.

 

Účinné

Stmívací scénáře s možností přizpůsobení

Díky čidlům a/nebo předem naprogramovaným nastavením lze scénáře osvětlení snadno přizpůsobit aktuálním událostem, čímž jsou zajištěny správné stupně osvětlení ve správný čas a na správném místě.

Přesná data

Integrovaný měřič s kvalitou průmyslových zařízení nabízí aktuálně nejvyšší dostupnou přesnost na trhu, a umožňuje tak rozhodování na základě skutečných hodnot.

Cenné řízení prostředků

Přesná zpětná vazba v reálném čase a přehledná hlášení zajišťují, že síť je provozována efektivně a že je údržba optimalizovaná.

Chráněná elektrická síť

Když se lampy LED zapnou, může silný nárazový proud způsobit problémy v elektrické síti. Systém Owlet IoT obsahuje algoritmus na ochranu elektrické sítě v každém okamžiku.

 

Otevřené

Na základě standardů odvětví

Ovladač LUCO P7 CM lze zapojit do standardní 7kolíkové zásuvky NEMÁ a provozovat pomocí rozhraní DALI nebo 1-10V na ovládání lampy.

Připravené na IoT

Systém Owlet IoT je založen na protokolu IPv6. Tento způsob adresování zařízení může vytvářet téměř neomezený počet jedinečných kombinací pro připojení netradičních komponentů k internetu nebo k počítačové síti.

Zařízení třetích stran

Díky otevřeným API je možné systém Owlet IoT integrovat do stávajících nebo budoucích globálních systémů řízení.

Ať již řídíte město, dopravní infrastrukturu, soukromý prostor nebo průmyslový areál, nejvyšší prioritou je optimalizace pracovních toků a rozpočet. Nicméně bezpečnost a pohodu lidí nelze snižovat na úkor úspor. Řídicí řešení Owlet společnosti Schréder nabízí skutečné provozní výhody pro manažery a zároveň vytváří poutavé zážitky pro uživatele.