Artechnic Schréder

Mimořádná situace způsobená pandemií COVID-19

Vážení zákazníci,
zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, partnerů, zákazníků a komunit je a vždy byla naší nejvyšší prioritou. S oficiálním vyhlášením pandemie COVID-19 Světovou zdravotnickou organizací zavádíme globální opatření na ochranu našich 2 600 zaměstnanců po celém světě, našich zákazníků a našich komunit a zároveň zajišťujeme kontinuitu obchodních činností a zákaznických služeb.
Klíčové kroky pro ochranu zaměstnanců, zákazníků a komunit
Veškeré nepodstatné cesty byly zrušeny a všichni zaměstnanci, kteří mohou pracovat z domova, tak učiní, přičemž všechny schůze probíhají virtuálně.
Všechny naše továrny se budou řídit přísnými pravidly pro hygienu a omezení sociálního kontaktu tak, aby byli chráněni naši pracovníci a zároveň aby pokračovala obchodní činnost. Vedení společnosti v jednotlivých zemích bude i nadále situaci pečlivě sledovat a bude podle potřeby jednat s lokálními vedoucími výroby.
Opatření pro zajištění pokračování obchodní činnosti
Některé elektronické součástky v našich svítidlech pocházejí ze zemí, v nichž bylo – v rámci opatření proti šíření viru – po několik týdnů odstaveno mnoho výrobních závodů. Tyto uzávěrky by mohly mít dopad i na naše výrobní kapacity. Přestože je ještě příliš brzy na zhodnocení celkového stavu, zavádíme také opatření, která minimalizují narušení kontinuity dodávek.
Aby bylo zaručeno pokračování výroby, převezli jsme veškeré současné zásoby od našich dodavatelů do našich továren a navýšili jsme objednávky, abychom zabránili potenciálním výpadkům zásobování.
Rovněž byl zřízen speciální tým, který celou situaci pečlivě monitoruje a přijímá nezbytná opatření.
Jsme i nadále odhodláni dodržet naše termíny a přijímáme nezbytná opatření k zajištění bezpečí našich zaměstnanců a výrobních partnerů. Pokud bude vaše objednávka přesto ovlivněna, budeme vás samozřejmě co nejdříve informovat a uděláme vše pro to, abychom zpoždění omezili, nebo navrhneme alternativní řešení.
Cílem těchto opatření je chránit naše zaměstnance, jejich rodiny a komunity, v nichž působíme a žijeme. Jako společensky odpovědná firma si přejeme zpomalit šíření tohoto viru a vyhnout se přetížení systému zdravotní péče.
COVID-19 je vyvíjející se situace. Budeme vás informovat o dalším vývoji. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek neváhejte kontaktovat svůj místní tým Schréder.
Dávejte pozor na sebe, svou rodinu a komunitu.


Werner de Wolf
Schréder CEO

Zaujala vás nabídka našeho osvětlení?


Aktuálně